PRIVAATSUSPOLIITIKA

spring hub koostöötamiskeskus

Viimane uuendus: 22.09.2022 Spring Hubis oleme võtnud eesmärgiks kaitsta sinu personaalse info privaatsust ja turvalisust, mida me omame ja töötleme. See Privaatsuspoliitika annab sulle ülevaate kuidas me kogume ja kasutame seda informatsiooni mis tekib, kui sa kasutad meie teenuseid, mis on märgitud kodulehel www.springhub.org (“Koduleht”) või muid teenuseid (“Teenused”), mida me pakume või kui kogume sinu isiklikku informatsiooni kodulehel www.springhub.org või Facebooki lehel https://www.facebook.com/SpringHubTallinn või meie Liikmete Portaalis (Members Portal). Kasutades või suheldes meie Kodulehe või Teenusega, sina kui kodulehe, Facebooki lehe kasutajana või kliendina (“Kasutaja”, “Klient” või “sina”) nõustud selle privaatsuspoliitika sätedega ja kinnitad, et oled lugenud ja aru saanud nendest sätetest. Me töötleme Personaalset infot antud Privaatsuspoliitika kontekstis kooskõlas kohaldatava seadusandlusega, kaasaarvatud Isikuandmete kaitse üldmäärusega (2016/679) (“GDPR”) ja kohaldatavate rahvuslike isikuandmete kaitse seadustega Eestis (“Isikukaitse Seadus”). 1. Eeskirja ulatus See eeskiri kirjeldab, kuidas me isikuandmeid töötleme seoses: • kõigi küsimustega, mis on seotud meie klientide, endiste klientide ja potentsiaalsete klientidega; • uudiskirjade ja turundusteabega; • värbamismenetlusega; • küpsistega, mida meie veebilehel kasutatakse; • kõigi meie seadusjärgsete kohustustega seoses isikuandmete kaitse üldmäärusega, mistahes asjakohase andmekaitseseadusega ja seaduse või määrusega, mida võib kohaldada. 2. Andmetöötluse eesmärgid, vahendid ja säilitamistingimused a) Uudised, väljaanded ja üritused: me võime kasutada teie edastatud teavet (nime, tiitlit, positsiooni, teie e-posti aadressi, mistahes esitatud telefoninumbrit, teie aadressi ja muud teavet), et saata teile viimaseid Workland muudatustega seotud uudiseid, meie osutatud teenuste ulatust ning samuti teavet tulevaste ürituste kohta, mis teid huvitada võib, sh koolitusseminare. Me kasutame teie isikuandmeid sellel eesmärgil, kuni te teavitate meid, et te ei soovi enam meilt sellist teavet saada. b) Küpsised: me kasutame küpsiseid, et saada teavet, kuidas te meie veebilehte kasutate. Küpsised lubavad meil teile pakkuda efektiivsemat ja kättesaadavamat kogemust, kui kasutate meie veebilehte. Kolmandate poolte pakutud küpsised aitavad meil meie erinevatel kanalitel kasutatavate reklaamide asjakohasust tõhusamaks muuta. See teave ei sisalda üldiselt andmeid, mis lubaks meil teid füüsilise isikuna individuaalselt identifitseerida. c) Värbamine: Me võime kasutada veebilehte ja teisi veebilehel loetletud kontaktkanaleid, et teie töökoha või tööpraktika avalduse kohta teavet koguda. Me kasutame isikuandmeid, mis on lisatud dokumentidesse, mille te olete meile oma avalduses esitanud. Me säilitame värbamismenetluse kaudu saadud andmed nii kaua kui vajalik, et avaldust hinnata, ning vastavuses kõigi asjakohaste seaduste ja määrustega. Lisaks võime me küsida teie nõusolekut, et säilitada teie isikuandmed mõni aeg pärast seda, kui me oleme teie avaldust hinnanud. 3. Teie isikuandmete töötlemise juriidiline alus Me töötleme teie isikuandmeid järgmistel alustel: • teie nõusolek; • meievaheline juriidiline leping, mis määrab andmetöötluse alused; • juriidilised kohustused, millele me allutatud oleme; ja/või • meie õigustatud huvi tagamaks oma teenuste kvaliteedi. Me piirame teie isikuandmete töötlemist andmete kogumiseesmärgi ulatuses. Teie andmetele pääsevad ligi ainult töötajad, kellel on vaja teie andmeid töödelda, et täita oma ametialaseid kohustusi ja vastutusi teie kui kliendi suhtes. Teie isikuandmeid ei säilitata ega töödelda kauem, kui on vaja seoses andmetöötluse eesmärkidega, mis me oleme ülal loetlenud. Me oleme võtnud asjakohased, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et kindlustada teie isikuandmete turvaline töötlus. Teie andmed töödeldakse sellisel viisil, et kindlustada konfidentsiaalsus ja andmeterviklus. 4. Teie õigused andmesubjektina Meil on kohustus tagada teie isikuandmete õigsus ja ajakohasus. Palume teil meid aidata seda kohustust täita, tagades selle, et te teavitate meid, kui tehtud on mingigi muudatus teie isikuandmetesse, mida me töötleme. Te võite seoses oma isikuandmete töötlemisega kasutada igal ajal järgmisi õigusi. a) Õigus juurdepääsuks: teil on õigus paluda juurdepääsu mistahes andmetele, mida võib pidada teie isikuandmeteks. See sisaldab näiteks õigust olla teadlik, kas me töötleme teie isikuandmeid, milliseid isikuandmete kategooriaid me töötleme ja meie andmetöötlemise eesmärkidest. b) Õigus parandada: teil on õigus paluda, et me muudaks mistahes isikuandmeid, kui teile tundub, et need on valed või mittetäielikud. c) Õigus esitada vastuväiteid: teil on õigus mitte lubada teatud isikuandmete töötlemist, sealhulgas näiteks keelata oma isikuandmete töötlemist turunduslikel eesmärkidel või kui meie muul moel tugineme teie andmete töötlemisel oma õigustatud huvile. d) Õigus andmete kustutamisele: te võite samuti paluda oma isikuandmed kustutada, kui see pole enam vajalik eesmärgil, milleks seda koguti, või kui te arvate, et töötlus on ebaseaduslik või te arvate, et isikuandmete kustutamine on vajalik õigusnõuete täitmiseks. e) Õigus andmete teisaldamisele: kui teie isikuandmeid on teie loal või vastastikuse lepingulise suhte põhjal automaatselt töödeldud, võite paluda, et me annaksime teile teie isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus. Enamgi veel, te võite ka paluda oma isikuandmed saata teisele töötlejale. Pidage meeles, et see on võimalik ainult siis, kui see on tehniliselt teostatav. f) Õigus oma nõusolek tagasi võtta: juhtudel, kui töötlemine on toimunud teie nõusolekul, on teil õigus igal ajal oma nõusolek sellise töötlemise kohta tagasi võtta. g) Loobuda turundusest: me anname teile ka võimaluse loobuda meievahelisest suhtlusest, millal iganes me saadame teile teavet firma, meie korraldatud ürituste või mõne muu teabe kohta, mis meie arvates võib teid huvitada. Lisaks on teil võimalik loobuda igal ajal lihtsalt meiega ühendust võttes. Kui teil on kaebusi, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, või soovite lihtsalt teada rohkem meie andmetöötlustegevusest, võtke meiega ühendust, kasutades eeskirjade lõpus olevat teavet. Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, kui te arvate, et teie isikuandmeid töödeldakse valesti või kui me oleme teie andmesubjektiõigusi rikkunud. Kaebust saate esitada, võttes ühendust kohaliku jurisdiktsiooni andmekaitseasutusega, milleks võib olla teie andmesubjektiõiguste väidetava rikkumise järgne asukoht või sobimatu andmetöötlemise asukoht või elu- ja töökoht. Esitades oma isikuandmeid meile või nõustudes oma isikuandmete töötlemisega, nõustute te oma andmete töötlemisega, sealhulgas andmete säilitamisega. Me võtame kasutusele kõik vajalikud ettevaatusabinõud, et tagada teie andmete turvaline käsitlemine vastavalt andmekaitseseadusele. Me ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui on meie eeskirjades toodud eesmärkide saavutamiseks vajalik. Näiteks võime me teie isikuandmeid edastada järgmistel alustel: • Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsus; • Euroopa Komisjoni välja töötatud andmetöötluse tüüptingimused; • andmekaitseasutuste välja töötatud andmetöötluse tüüptingimused; • teiste võimalike ettevaatusabinõude ja erandite kasutamine, kui see on rakendatavate seadustega lubatud. Nagu kõigi teie isikuandmete puhul, võite paluda teavitada end oma isikuandmete töötlemise üksikasjadest isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 15 alusel. Te võite, nagu ka mistahes andmesubjekti õiguste teostamisel, teha seda, võttes meiega ühendust eeskirjade lõpus oleva teabe kaudu. 6. Kontakt Kui teil tekib mingeid küsimusi, päringuid, soove või kaebusi seoses teie isikuandmete töötlemisega, võtke meiega julgelt ühendust aadressil: info@springhub.org 7. Eeskirjade muudatused Meil on õigus käesolevaid eeskirju mis tahes ajal uuendada. Kui eeskirju on muudetud, siis postitame uue eeskirjade versiooni oma veebilehele. Soovitame aeg-ajalt kontrollida, kas mingeid muudatusi on eeskirjadesse tehtud